Privacy Statement


Privacy Statement

Bij bezoek aan deze website kan Gameprofit gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Gameprofit uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens door Gameprofit beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit "Privacy Statement" geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. 

Gegevensverwerking 
GameProfit verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze web site in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op; 
Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en 
Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

 
Cookies 
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website, met name voor het onderdeel bestellen en het bezoeken. 

Websites van derden 
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. 

Vragen 
Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Gameprofit uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Gameprofit. 
Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven. 

Wijzigingen Privacy Statement 
Gameprofit houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.